Rekisteriseloste ja tietosuoja

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERIN ASIAKASPALVELUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 17.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Komediateatteri säätiö sr. (Y-tunnus 2124250-0)

Lapintie 3a

33100 Tampere

Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään toisinaan lyhennettä ”Komediateatteri”

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Teemu Ojala

Puhelin +358 50 541 3923

Sähköposti teemu.ojala@komediateatteri.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen Komediateatterin asiakaspalvelurekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja Komediateatterin tilaisuuksiin, rekisteröitynyt Komediateatterin sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut Komediateatterin asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Komediateatterin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Komediateatterin omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, asiakaspalvelu-chatissa, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. Komediateatteri saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Komediateatterilla on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakaslehteen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä Komediateatterin asiakaspalveluun sähköpostitse liput@komediateatteri.fi tai rekisterinhoitajalle.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilön nimimerkki
 • Henkilön edustaman organisaation nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
 • Varausnumero
 • Asiakastunnus
 • Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
 • IP-osoite
 • Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
 • Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

7. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
• Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

8. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Komediateatterin tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on Komediateatterin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on Komediateatterin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan Komediateatterin käytössä, paitsi Komediateatterin käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä Komediateatterin ulkoinen lipunmyyntiyhteistyökumppani käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa. Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Komediateatterin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.
Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.
Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tampereen Komediateatteri / Tietosuoja

Lapintie 3a

33100 Tampere

tai

sähköpostitse osoitteeseen liput@komediateatteri.fi

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Lapintie 3a / 33100 Tampere.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse liput@komediateatteri.fi

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse liput@komediateatteri.fi

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön.
Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse liput@komediateatteri.fi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse liput@komediateatteri.fi

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse liput@komediateatteri.fi.

16. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on Komediateatterin organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

17. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämän tietosuojaselosteen ajantasainen versio löytyy URL-osoitteesta www.komediateatteri.fi/kayttoehdot

TAMPEREEN KOMEDIATEATTERIN SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Tampereen Komediateatterin sivustoa (URL www.komediateatteri.fi). Avaamalla Tampereen Komediateatterin WWW-sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan tällä sivulla esitettyjä käyttöehtoja ja hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

2. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet

Tampereen Komediateatterin www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Tampereen Komediateatterin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.
Sivustoa saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

3. Luvaton käyttö

Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.

Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:

– roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,

– käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,

– lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,

– pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,

– toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

4. Sivuston oikeudet

Tampereen Komediateatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Helsingin kaupunginteatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

5. Vastuunrajoitus

Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, Tampereen Komediateatteri ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Helsingin Kaupunginteatteri ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

Tampereen Komediateatteri ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. Tampereen Komediateatteri ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Sivuston käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä Tampereen Komediateatterin mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

Tampereen Komediateatteri ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Tampereen Komediateatterin www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.

Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Tampereen Komediateatterin omasta tuottamuksesta.

6. Evästeet

Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Käytämme evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kävijäanalytiikan lisäksi mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Tampereen Komediateatterin toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Käyttäjien demografiatietoja voidaan yhdistellä mainonnan kohdennusta varten. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten.

Käyttäytymiseen perustuvan mainonnan asetuksia voi säätää alla olevassa osoitteessa kohdassa omat mainokset:
http://www.youronlinechoices.com/fi/

Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita osoitteessa:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi

7. Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen liput@komediateatteri.fi